خدمات

شماره حساب

لطفاً وجوه واریزی خود را به یکی از حسابهای زیر واریز نمایید.
نام بانک صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
   
بانک ملت آقای سید محمد تفتی 5534814786 6104-3378-6344-1232
بانک ملی آقای سید محمد تفتی 0108027351002 6037-9917-4539-5057
پس از واریز لطفا 4 رقم آخر شماره کارت خود را به همراه مبلغ واریزی اعلام نمایید

طراحی و بهینه سازی سایت توسط نابـکـــــــو